Về chúng tôi

  1. Sứ mạng: PH phát triển bền vững trong dài hạn; cam kết cung cấp cho khách hàng ngày càng nhiều sản phẩm hữu ích, độc đáo, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, và sẽ trở thành một thương hiệu uy tín của Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.
  2. Tầm nhìn: Trở thành đơn vị hàng đầu chuyên phân phối các mặt hàng trong lĩnh vực điện, nước và môi trường trong vòng 05 năm tới
Tìm hiểu thêm

DỰ ÁN

Đối tác

Ý kiến khách hàng