Jokaso vừa và nhỏ

Sắp xếp


Các nguồn thải (xí, tiểu, tắm rửa, giặt, nhà bếp,...) được thu gom chung một trục, đi vào thiết bị xử lý mà không cần xử lý sơ bộ bằng bể phốt và bể tách mỡ. Nước thải sau xử lý đạt chuẩn A, quy chuẩn xả thải hiện hành. Thiết bj xử lý nước thải tại nguồn mang nhãn hiệu JOKASO VIETNAM sau đây được gọi tắt là JOKASO VIETNAM. Cấu tạo JOKASO VIETNAM bao gồm: 01 máy thổi khí và 01 bể sinh học.   
JOKASO VIETNAM  loại công suất nhỏ - Công suất: 1.2m3 - 5 người; 1.5m3 - 7 người; 2m3 - 10 người; 2.5m3 - 12 người - Đối tượng sử dụng: các căn biệt thự, nhà vườn, các hộ xả thải có số lượng người thường xuyên sử dụng tương ứng - Loại nước thải xử lý: nước thải sinh hoạt - Nước thải sau xử lý: đạt chuẩn cột A – QCVN 14:2008/BTNMT.  
Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn JOKASO VIETNAM dùng cho các khu sinh hoạt tập trung - Công suất: từ 3.6m3 - 15 người cho đến 30m3 - 150 người. - Dùng cho các khu sinh hoạt tập trung: văn phòng, công xưởng, cơ sở y tế, trường học, chung cư....... - Loại nước thải xử lý: nước thải sinh hoạt - Nước thải sau xử lý: đạt chuẩn cột A – QCVN 14:2008/BTNMT.

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng