TẦM NHÌN

Đi sâu vào nghiên cứu, ứng dụng để phục vụ nhu cầu của thị trường vào lĩnh vực môi trường là một vấn đề luôn cấp thiết của xã hội loài người đang ngày càng phát triển. Với mong muốn “Hãy để hậu duệ của chúng ta thừa kế một môi trường trong lành, một môi trường hòa bình”.

SỨ MỆNH

Nghiên cứu phát triển ứng dụng, truyền tải các sản phẩm khoa học vào cuộc sống thực tế, lấy chất lượng là tiêu chí hàng đầu, lấy giá trị kinh tế kỹ thuật là thước đo giữa cái cũ và cái mới, sự lạc hậu và tiên tiến. Doanh nghiệp vừa phải nghiên cứu, vừa phải kinh doanh. Lấy thành tựu phục vụ nhân loại lớn hơn thành tựu về tiền bạc. Chúng tôi luôn luôn đem đến sứ mệnh cao cả: “Hồi sinh lại môi trường”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Bám sát yêu cầu thị trường: Biết lắng nghe và cảm nhận thị trường, đáp ứng từng yêu cầu chi tiết của thị trường.
  • Nghiên cứu và ứng dụng: Tiếp thu thông tin và chọn lọc thông tin để tập trung cao độ nghiên cứu chuyên sâu trên cơ sở hàn lâm khoa học. Từ kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng vào thực tiễn.
  • Tính sáng tạo: Phát huy sáng kiến để tạo ra các sản phẩm mới có tính ưu việt, cải tiến để phát triển, nâng cao hiệu quả từ các sản phẩm hiện có là một yếu tố luôn luôn được quan tâm hàng đầu. Cải tiến không ngừng, phủ định không ngừng, phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc.
  • Sự hợp tác: Nêu cao tinh thần hợp tác, luôn luôn hợp tác, coi trọng lợi ích của các bên trong hợp tác là thành công. Hợp tác lâu bền với phương châm: “thêm bạn bớt thù”.
  • Tinh thần trách nhiệm: Chịu trách nhiệm với mỗi hành vi của mình trước pháp luật, trước đạo đức kinh doanh là kim chỉ nam hoạt động của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp: dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu, dũng cảm đối mặt với thách thức.
  • Chính trực: Công bằng, minh bạch, bộc trực và đi theo chính nghĩa. Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong cư xử và kinh doanh. 
  • Ổn định: Vấn đề ổn định luôn được coi trọng hàng đầu. Nó có tính khẳng định giá trị trong mỗi giai đoạn hoạt động. Điều minh chứng cho khả năng thích ứng với các biến động của thị trường.
  • Bền vững: Chúng tôi không ngừng khao khát đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững.
  • Phát triển không ngừng: Phát triển là mục tiêu của doanh nghiệp. Không ngừng giới hạn mục tiêu để phát triển. Luôn luôn hướng đến sự hoàn thiện, toàn diện để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
  • Tiết kiệm: Chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí tài nguyên và nguồn lực, chắt chiu từng cơ hội nhỏ bé và có kế hoạch chi phí chi tiết. Ngoài các đòi hỏi khắt khe về yếu tố kỹ thuật. Chúng tôi luôn nghĩ đến các vấn đề chi phí, vấn đề lợi ích kinh tế cho con người.

 


Đã thêm vào giỏ hàng