TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 11/2021 - vị trí KẾ TOÁN NỘI BỘ
TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 11/2021 - vị trí KẾ TOÁN NỘI BỘ

Mô tả công việc: -     Theo dõi công nợ, lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng theo mẫu có sẵn. -     Xuất đơn hàng, hoá đơn cho khách hàng, nhập liệu bán hàng. -     Theo dõi hàng hóa nhập - xuất - tồn. -      Một số công việc nội bộ khác. -      Hướng dẫn cụ thể khi nhận viêc -      Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính hoặc các ngành nghề khác có liên quan.
TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 11/2021- Tuyển dụng kỹ sư Tự động hóa
TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 11/2021- Tuyển dụng kỹ sư Tự động hóa

Nhiệm vụ: - Thực hiện các công việc của kỹ sư Tự động hóa
TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 11/2021- Tuyển dụng kỹ sư môi trường - thoát nước - xây dựng
TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 11/2021- Tuyển dụng kỹ sư môi trường - thoát nước - xây dựng

Nhiệm vụ: Xử lý các công việc kỹ thuật của kỹ sư môi trường - thoát nước - xây dựng
TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 10/2021- TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 10/2021- TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ bán hàng, phân tích hành vi người tiêu dùng, thị trường, dựa trên những số liệu này để xây dựng các kế hoạch kinh doanh, và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của Ban Giám đốc nhằm đạt mục tiêu doanh số.
TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 10/2021- TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG
TUYỂN DỤNG HOT THÁNG 10/2021- TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tóm tắt nhiệm vụ: Đảm nhiệm, thực hiện chức năng tài chính, kế toán và thuế của Công ty.
Tin tuyển dụng tháng 9/2021 - Tuyển phụ trách bộ phận Hành chính - nhân sự
Tin tuyển dụng tháng 9/2021 - Tuyển phụ trách bộ phận Hành chính - nhân sự

Tóm tắt nhiệm vụ: đảm nhận việc quán xuyến các công việc liên quan đến đến nhân sự (tuyển dụng, đào tạo), chính sách, quyền lợi của từng cá thể trong công ty. Bên cạnh đó, họ cũng góp phần gắn kết các cá thể trong công ty xích lại gần nhau, cùng nhau đạt mục tiêu chung. 

Hiển thị 1 - 6 / 6 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng